MK IT Business Solutions

MM modul

Modul za upravljanje materijalima (MM - Material management) čine matični podaci, podešavanja i transakcije koji zatvaraju kompletan proces nabavke, od zahteva za nabavku do verifikacije ulazne fakture.

 

Podmoduli u MM modulu:

  • Matični podaci dobavljača i matični podaci materijala,

  • Planiranje potreba,

  • Ugovaranje nabavke,

  • Nabavka,

  • Upravljanje zalihama,

  • Verifikacija ulazne fakture.

 

Poslovni procesi povezani sa MM modulom:

MM_modul

Ovo je samo kratak opis MM modula za one koji se prvi put sreću sa SAP ERP sistemom, za dodatne informacije možete nas kontaktirati. Naš tim će vrlo rado doći kod Vas i održati detaljnu prezentaciju svih modula koji Vas interesuju i odgovoriti na sva Vaša pitanja.