MK IT Business Solutions

SAP_Walldorf3

Sa sedištem u Walldorfu, Nemačkoj, SAP je najveći svetski proizvođač poslovnih aplikacija, sa preko 53.000 zaposlenih u više od 50 zemalja širom sveta.

SAP je osnovan 1972. godine od strane petorice bivših IBM inženjera, koji su uvideli da postoji velika potreba od strane menadžmenta, zaposlenih i partnera za jednim poslovnim softverskim rešenjem, koje bi objedinilo i unapredilo njihovo poslovanje. Iz te vizionarske ideje je nastala, danas vodeća ERP softverska kompanija, sa više od 100,000 instalacija SAP rešenja u preko 30,000 kompanija, u više od 120 zemalja širom sveta, koje razvija (11,000+ programera), implementira i održava tim od 35,022 SAP profesionalaca garancija je pouzdane i prvoklasne podrške, bilo kada i bilo gde. SAP nudi poslovnu platformu koja omogućava optimalno korišćenje informacionih resursa firme, poboljšava efikasnost u poslovanju i izgrađuje jake relacije sa klijentima. U toku svog četrdesetogodišnjeg rada, SAP je prošao put od mainframe, client-server do e-business generacije računara, i uvek igrao pionirsku ulogu u primeni najsavremenijih rešenja na polju informacione tehnologije.

Adobe_PDF_Logo_small SAP brojke i činjenice...


SAP rešenja su otvorena i fleksibilna, podržavaju baze podataka, aplikacije, operativne sisteme i hardware skoro svih proizvođača. Prevedena su na preko 30 jezika, uključujući i srpski jezik. Razvijena na SAP NetWeaver tehnološkoj platformi, mogu se integrisati sa svakim sistemom. Da bi izašao u susret specifičnostima i zahtevima najrazličitijih privrednih grana i tržišta na kojima posluju današnje kompanije, SAP je razvio 24 specifična industrijska rešenja. Ona su krojena prema standardima, najboljim praksama, procesima i izazovima 24 različite privredne grane. 74% od 500 najvećih svetskih firmi su SAP korisnici!

Pročitajte više na SAP West Balkans...

 

 

 

Zašto implementirati SAP?

SAP_HQ-3D-Character_300

Zbog čega najbolje kompanije u Srbiji koriste SAP?

 

Direktori preduzeća koja su implementirala SAP rešenja, kao glavne razloge za investiranje navode: podršku u transformaciji kompanije, optimizaciju poslovnih procesa i same organizacione strukture, optimizaciju strukture sredstava i izvora finansiranja, povećanje kvaliteta i dostupnosti informacija, podrška odlučivanju. U isto tako važne razloge treba nabrojati smanjenje troškova i povećanje produktivnosti kroz povećanje prodaje, smanjenje i bolje upravljanje zalihama, smanjenje škarta, smanjenje transportnih troškova, preciznije finansijske prognoze, brzo reagovanje na zahteve kupaca, bolje shvatanje šta se kod kupca događa i sl.


Dobitak od uvođenja SAP-a se u velikoj meri ogleda u efektima koje je teško kvantifikovati. Reč je pre svega o porastu nivoa znanja zaposlenih o sopstvenoj delatnosti, ali i njenoj povezanosti sa ostalim procesima u preduzeću, što olakšava rad i praćenje vlastitih rezultata i direktno doprinosi boljoj poslovnoj motivaciji. Omogućena je daleko efikasnija kontrola celokupnog radnog procesa od strane menadžmenta, kao i optimizacija proizvodnih i radnih resursa. Takođe, optimalnije planiranje proizvodnje i prodaje utiče na ogromnu uštedu u vremenu i povećanje konkurentnosti. Pored uključivanja u svet i novu tržišnu ekonomiju, ono što je posebno važno istaći je činjenica da vrednost firme na tržištu akcija raste u momentu odluke ulaska u SAP.