MK IT Business Solutions

In_The_Fields

Dan otvorenih vrata u MK IT Business Solutions

MK Group je prva privatna kompanija u zemlji koja je pre nekoliko godina implementirala informacioni sistem za podršku poslovanju SAP. SAP je najsavremeniji i najbolji svetski poslovno informacioni sistem koji omogućava integrisanje poslovanja različitih delova firme u jednu jedinstvenu celinu. Ovakav sistem pruža mogućnost upravljanja svim ljudskim i materijalnim resursima, kao i planiranje, razvijanje i praćenje poslovnih procesa i procedura.

Proširujući primenu SAP-a i na sektor agrara, u kome danas zauzima lidersku poziciju u zemlji, MK Group je prošle godine implementirala jedinstveni modul za agrar pod nazivom ZAGA. Ovaj modul, koji nema nijedna druga kompanija u svetu, razvilo je preduzeće MK IT Business Solutions, koje je u okviru Grupe specijalizovano za implementaciju SAP-a.

MK IT Business Solutions se kao partner kompanije SAP West Balkans bavi implementacijom standardnih i razvojem dodatnih SAP rešenja. Konsultanti ove kuće stekli su veliko iskustvo u veoma dinamičnom okruženju MK Grupe gde su angažovani na održavanju i unapređenju SAP rešenja koja sama kompanija koristi, kao što su moduli za finansije, proizvodnju, trgovinu ili berzansko poslovanje. Upravo zbog svakodnevnog kontakta sa SAP-om i odličnog poznavanja SAP-ove logike postavke poslovnih procesa, u mogućnosti su da ovaj informacioni sistem brzo integrišu u poslovanje drugih kompanija, bez obzira na delatnost kojom se bave.

Svetlana_Stajic

Po rečima Svetlane Stajić, direktora MK IT Business Solutions, SAP modul za agrar nastao iz potrebe menadžmenta da na centralizovan način prati poljoprivrednu proizvodnju na velikim površinama koje se prostiru na različitim geografskim lokacijama. Poznavanje drugih SAP modula, kao i poznavanje lokalnih zakonskih propisa, poslužili su kao korisna baza za izradu modula za agrar. Zahvaljujući ovom modulu, MK Group je uspela da za vrlo kratko vreme od poljoprivrede stvori unosan, predvidljiv, visoko organizovan i planiran biznis.

Darko Milačić, izvršni direktor MK Grupe istakao je da je osnovna prednost SAP-a što obezbeđuje menadžmentu da standardizovane informacije bitne za upravljanje poslovanjem budu raspoložive u realnom vremenu, na nivou svakog pojedinačnog preduzeće i cele MK Grupe. To u agraru praktično znači da menadžer u svakom trenutku može da prati kompletnu poljoprivrednu proizvodnju, od njiva i silosa, preko mašinskog parka, do učinka svakog pojedinca i mašine u sistemu. SAP omogućava kompletnu analizu prinosa, analizu troškova proizvodnje, poređenje stvarnih i očekivanih rezultata, planiranje resursa i troškova, kao i dalje planiranje rasta prihoda.

Za kompaniju poput MK Grupe od velikog je značaja što se informacije dobijene iz SAP-a mogu ukrštati sa informacijama sa svetskih robnih i finansijskih berzi, na kojima se prati kretanje cena najvažnijih ratarskih kultura i šećera. Budući da MK Group deo svojih proizvoda prodaje na berzi, na ovaj način se može doneti pravovremena poslovna odluka.

„Upotreba SAP-a u svakoj kompaniji koja želi da postigne još bolje poslovne rezultate i da se regionalno širi, što je svakako plan MK Grupe, pored potpune kontrole poslovanja svim nivoima, pomaže u planiranju daljih poslovnih koraka u realnim okvirima, uštedi vremena i novca i povećanju profita“, istakao je Darko Milačić.

Dragan Španović, direktor SAP West Balkans, rekao je da SAP softverska rešenja danas koristi više od 30.000 kompanija širom sveta, odnosno osam od deset velikih svetskih kompanija. On je dodao da se očekuje da, sa povećanjem tržišta, rastom konkurencije i dolaskom stranih kompanija koje uveliko koriste SAP, u Srbiji već sledeće godine poraste broj kompanija koje na ovaj način organizuju svoje poslovanje.

Napomena:

MKS_logo

MK IT Business Solutions je SAP konsultantska kuća osnovana 2006. godine, koja se bavi implementacijom SAP ERP, pre svega SAP All-In-One rešenja. Partner je kompanije SAP West Balkans za područje zemalja zapadnog Balkana: Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. MK IT Business Solutions čine visoko edukovani konsultanti, sa SAP sertifikatima i višegodišnjim iskustvom u implementaciji SAP poslovnih rešenja. Vizija MK IT Business Solutions je da bude savremeno organizovana, inovativna kompanija, koja će ulaganjem u znanje zaposlenih i stalnim podizanjem kvaliteta implementacije preuzeti lidersku ulogu u pružanju SAP konsultantskih usluga u Srbiji i na teritoriji zapadnog Balkana. Reference MK IT Bussins Solutions su: Sunoko d.o.o. Novi Sad, Agrounija a.d Inđija, Labudnjača a.d. Vajska, Đuro Strugar a.d. Kula, Granexport a.d., Beograd, M&V Investments, Beograd

SAP je vodeća svetska kompanija za poslovna rešenja namenjena specifičnim poslovnim procesima i planiranju resursa preduzeća (ERP). SAP softverska rešenja danas koristi više od 30.000 kompanija širom sveta.

SAP ERP (skraćenica od Enterprise Resource Planning) je softverski sistem koji prati sve aspekte poslovanja jedne kompanije. Implementirani ERP sistem je u mogućnosti da integriše poslovanje različitih delova firme (kao npr. računovodstvo, prodaja, proizvodnja, itd.) u jednu jedinstvenu celinu. Tako se dobija sistem preko kojeg je moguće sa jedne strane upravljati svim ljudskim i materijalnim resursima a sa druge planirati, razvijati i pratiti poslovne procese i procedure.

Izvor: Personal magazin

Zdravko Petrović